MENU CLOSE
Ritums

Continue the tradition -
come and join us!

 

16. aprīlī plkst. 18.00 Rīgas Latviešu biedrības namā, atzīmējot Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” 20 darbības gadu jubileju, notiks koncerts “Rai Ritam Ritumam”. Koncertā piedalīsies KTMC “Ritums” amatiermākslas kolektīvi.

Kultūras un tautas mākslas centrs “Ritums” ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta kultūras iestāde, kura ir mājvieta 37 tautas mākslas kolektīviem. Nodrošinot kolektīvu darbību, kultūras centra darbības mērķis ir nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, tradicionālās kultūras un tautas lietišķās mākslas nepārtrauktības nodrošināšana. KTMC “Ritums” izveidots 1995. gada nogalē, apvienojot Izglītības, augstskolu un zinātnisko iestāžu darbinieku un Poligrāfiķu kultūras nama amatiermākslas kolektīvus, kas pēc kultūras iestāžu likvidācijas, bija palikuši bez savām mājvietām.

Par pasākuma motīvu izraudzīta frāze no latviešu tautasdziesmas “Es nenācu šai vietā”. Koncertuzveduma mērķis, atzīmējot 20 gadu jubileju, ir pulcināt visu kolektīvu dalībniekus, lai vairotu sajūtu un apziņu, ka ikviens no viņiem ne tikai glabā, vairo un rūpējas par tautas tradīcijām un kultūras mantojuma saglabāšanu, bet ir nozīmīgs elements vienā no kolektīviem bagātākajā Latvijas kultūras un tautas mākslas centriem. “Ritums” ir varens spēks un nozīmīgs tautas tradīciju glabātājs galvaspilsētā.

Koncerta scenārija autors un vadītājs Kārlis Anitens atzīst, ka nodrošināt kultūras un tautas mākslas centrā “Ritums” ietilpstošo 37 amatiermākslas kolektīvu: koru, deju kopu, amatierteātru, tautas studiju un folkloras kopu darbību nav vienkāršs uzdevums. Savukārt visu kolektīvu dalībnieku kopā sanākšana vērtējama teju kā “mazie dziesmu svētki” – tas ir unikāls notikums, bet ne vienkārši realizējams uzdevums, jo ikdienas darbībā kolektīvi savā starpā nav saistīti. Koncertuzvedums paredz atklāt “Rituma” daudzveidību, kā arī iepazīstināt kolektīvu dalībniekus un skatītājus ar laika ritumu, kam cauri izdzīvojis “Ritums”, sasaisti ar Latvijas un pat pasaules mēroga notikumiem kultūrā un politikā.

Pasākumu atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Ieeja pasākumā bez maksas.

KTMC Ritums jubilejas afiša web