MENU CLOSE
Ritums

Continue the tradition -
come and join us!

Šī gada 27.maijā plkst. 18.00 kultūras centrā “Berģi” notiks Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” vidējās paaudzes deju kolektīva “Rēvele” 25 gadu jubilejas koncerts “Dejas ceļā raksti top”.

Koncertā tiks izdejoti zināmākie deju kolektīvu koncertnumuri veidojot skaistus latviešu rakstus. Deja pāros satuvina cilvēkus, tā arī palīdz vairāk izprast vienam otru, cilvēks vairs nav pats par sevi, bet gan atbildīgs par otru sev līdzās. Par vienu no latviešu tautas lielākajām vērtībām un bagātībām tiek uzskatīta tautas deja, kas vēl joprojām tiek atzinīgi vērtēta visā pasaulē un rūpīgi kopta gandrīz katrā Latvijas pilsētā paaudžu paaudzēs. Ar kolektīva “Rēvele” jubilejas koncertu tiks sargātas ne tikai latviešu tautas dejas pamatvērtības, bet arī rosinātas pozitīvas emocijas un iedvesma!

Jubilejas koncertā piedalīsies ne tikai VPDK “Rēvele”, bet arī tā bijušie dejotāji un citi sadraudzības kolektīvi – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas deju ansamblis “Pērle”, Garkalnes novada kultūras centra “Berģi” senioru deju kolektīvs “Baltābele”, Skultes pagasta Skultes Kultūras integrācijas centra VPDK “Lecam pa vecam” un Rīgas 84. vidusskolas bērnu deju kolektīvs “Saulīte”.

Jautājot kolektīva dalībniekiem, kāda ir viņu motivācija dejošanai, viņi atbild: “Deja kā hobijs, kā kustība, kā restarts, arī kā meditācija un kā komunikācijas veids. Tā ir  tautas nacionālās kultūras bagātības mantojuma saglabāšana un garīgās saiknes veidošana ar senčiem. Protams arī  tikšanās ar draugiem!”

VPDK “Rēvele” dalībnieki nākuši no dažādiem Latvijas novadiem, tāpēc sadarbībā ar fotogrāfu Jāni Romanovski notika fotosesija, kura tika izcelti novadu tērpi - graciozais Abrenes, greznais Kurzemes, lepnais Zemgales un cēlais Suntažu  tērps. Koncerta norises vietā apmeklētājiem būs iespējams novērtēt izveidoto foto izstādi.

Ieeja pasākumā bez maksas.

Projektu atbalsta Izglītības, kultūras un sporta departaments.

8052017 revele gribuvasaru lv 7

Revele afishaA3 bezCROPmarkam page 001