MENU CLOSE
Ritums

Continue the tradition -
come and join us!

       IZSTĀDE PAGARINĀTA LĪDZ 31. MARTAM!

    No 2. februāra līdz 7. martam Kultūras un tautas mākslas centrs “Ritums” logos, Jaunielā 29A, apskatāma muzikāla foto instalācija “Uz gaismu!”. Ekspozīciju ēkas logos veido amatiermākslas kolektīvu un kultūras centra rīkoto pasākumu fotogrāfijas, kuras papildina folkloras kopu ieraksti. Instalācija apskatāma katru dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 19.00

     Līdzīgi kā citu kultūras iestāžu, arī KTMC “Ritums” telpas pandēmijas laikā kļuvušas tumšākas un klusākas. Tajās vairs neatskan mūzika, dziesmas un sarunas, neducina deju soļi un nenotiek pasākumi. Taču par spīti šim tumšajam laikam, kultūras centrs aicina uzturēt gaismu sevī, atceroties visus tos priecīgos notikumus, kas aizvadīti, kā arī izsapņojot tos, kas mūsu gaida pēc pandēmijas. KTMC “Ritums” ēkas logu instalācijās attēloti kultūras centra kolektīvi savā radošajā darbībā kā arī dažādi kultūras notikumi. Ikviens interesents aicināts apskatīt fotogrāfijas kā arī baudīt skanīgos Rīgas folkloras kopu ierakstus.

     “Mums pietrūkst gaisma mūsu logos! Tāpēc aizpildām tos ar saviem cilvēkiem un visām tām vērtībām un lieliskajām emocijām, kuras mums visiem sniedz tautas māksla!” – tā instalācijas ideju raksturo kultūras centra darbinieki. KTMC “Ritums” 35 amatiermākslas kolektīvi turpina dziedāt, dejot, radīt, izzināt, muzicēt un spēlēt teātri savās mājās un savās sirdīs!

Gaisma