MENU CLOSE
Ritums

Chamber choir "Vidus" 25th Anniversary Concert

Event "Vai tādēļ nedziedāju?" dedicated to Lāčplēsis Day 11.11.2018.

Miķeļdiena`s event "Rudens nāca sētiņā" 29.09.2018.

Folklore set "Laiva"

Folklore set "Vilkači"

Folklore set "Skandinieki"

Folklore set "Banga"

Folklore set "Lāns"

 

Folklore set "Garataka"

Folklore set "Budēļi"

Folklore set "Savieši"

Folklore set "Zvīgzna"

Folklore set "Grodi"

Folk fine art studio “Kolorīts”

Folk applied art studio “Gundega”

Folk applied art studio “Rīdze”

 

Folk applied art studio “Cilnis”

 

Cultural heritage element- knipelētas lace

 

Livs day

 

LMS "Zemga" 25

Moments of summer

 

Culture and Folk Art Centre “Ritums”