MENU CLOSE
Ritums

Folkloras kopa "Laiva"

11218813_1027416523975683_8498400679130770923_n
11218813_1027416523975683_8498400679130770923_nimg_0191img_0197
Free

Folkloras kopa "Laiva" ir dibināta 1991.gadā. Tās dibinātāja un ilggadēja vadītāja Anda Ābele, folkloriste ar pieredzi dziedāšanā un etnogrāfisko mūzikas instrumentu spēlēšanā, pamatā kokles un stabules. Folkloras kopa "Laiva" ir atvērta folkloras draugu kopa visiem, kuri vēlas dziedāt, darboties un muzicēt kopā. "Laivā" daudzi spēlē dažādus mūzikas instrumentus - kokles, stabules, dažādus ritma instrumentus, visi dzied, dejo, iet rotaļās, turklāt arī bieži paši gatavo tērpus , to detaļas. Kopas muzicēšanas pamatā ir koklēšana. Dzīve "Laivā" ir ne tikai mēģinājumi divas reizes nedēļā, bet arī tradicionālo gadskārtu svētku svinēšana un citu sadzīves rituālu apguve un īstenoša, kā arī piedalīšanās folkloras kustībā visā valstī.

DARBĪBAS MISIJA

Pašizglītība, seno prasmju apgūšana un popularizēšana, tradicionālās mūzikas izzināšana un tālāknodošana, gadskārtu svētku un ģimenes godu svinēšana, latviskas kultūrvides veidošana.

KONTAKTI

Folkloras kopas „Laiva” vadītāja Anda Ābele

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. nr.: 26117005