Jauniešu folkloras studija "Banga"

"Banga" ir jauniešu grupa, kas sava prieka pēc kopā piedzīvo tradīcijas.Lai, darot senas lietas, neaizmirstu, ka esam jauni, folkloru uzlūkojam caur mūsdienu izpratni, neatraujot to no šodienas dzīvesstila.Tas izpaužas konceptuālu projektu radīšanā, pētot tradicionālās kultūras materiālus un veidojot sarunu par to aktualitāti šodienas kontekstā, jestrā kopmuzicēšanā, svētku svinēšanā un piedzīvojumu meklēšanā.Mūsu prasmes ir dažādu novadu tradicionālā dziedāšana, kokles, stabules, dūdu, ģīgas, bungu, vargāna un mandolīnas spēle, tradicionālo masku un to mūsdienu interpretāciju izgatavošana, kā arī pamatiemaņas arheoloģisko tērpu detaļu darināšanā. Vēl lielākā daļa dalībnieku regulāri nodarbojas ar dažādu tautu tradicionālo danču un rotaļu apguvi un mācīšanu.Kopš dibināšanas 2016. gadā ''Banga'' piedalījusies vairākos lokālos un starptautiskos festivālos, konferencēs, gājusi masku gājienos un kāzu čigānos, radījusi divas konceptuālas koncertprogrammas un šobrīd strādā pie pirmā studijas albuma ieraksta.


KONTAKTI

Jauniešu folkloras studijas "Banga" vadītāja Ilga Vālodze Ābele
e-pasts: [email protected]
tel. nr. 26463919