MENU CLOSE
Ritums

Kamerkora "Vidus" 25 gadu jubilejas koncerts

Lačplēša dienas sadziedāšanās "Vai tādēļ nedziedāju?" 11.11.2018.

Miķeļdienas pasakums "Rudens nāca sētiņā" 29.09.2018.

Folkloras kopa "Laiva"

Folkloras un seno cīņu kopa "Vilkači"

Folkloras draugu kopa "Skandinieki"

Jauniešu folkloras studija "Banga"

Folkloras kopa "Lāns"

 

Ģimeņu folkloras studija "Garataka"

Folkloras kopa "Budēļi"

Folkloras kopa "Savieši"

Folkloras kopa "Zvīgzna"

Folkloras kopa "Grodi"

Tautas tēlotājmākslas studija "Kolorīts"

 Tautas lietišķās mākslas studija "Gundega"

Tautas lietišķās mākslas studija Rīdze

 

Tautas lietišķās mākslas studija Cilnis

 

Nemateriālā kultūras mantojuma elements - knipelētas mežģīnes

 

Līvu diena Ritumā

 

LMS "Zemga" 25

 Daži vasaras mirkļi

 

KTMC "Ritums"