MENU CLOSE
Ritums

Lietišķās mākslas studija "Zemga"

_k179624
_k179624_k179691_k179605_k179567_k179686_k179529_k179728_k179631_k179717_k179493
Bezmaksas

Studija “Zemga” ir Latvijas Lietišķās Mākslas studiju saimē kopš 1990.gada, dibināta bijušajā Poligrāfiķu kultūras namā kā ādas apstrādes studija. Tās ilggadējā vadītāja līdz 2011.gada maijam ir Tautas daiļamata meistare  Balva Ose. Pēc Poligrāfiķu kultūras nama likvidēšanas 1994.gadā studijai “Zemga” ilgāku laiku nebija pastāvīgu, darbam un mācībām piemērotu telpu, un lielākā daļa studijas dalībnieku aizgāja. Kopš 1996.gada, studija atrodas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras un tautas mākslas centrā “Ritums” un darbojās līdzās citām Tautas lietišķās mākslas studijām. “Zemgas” dalībnieki regulāri piedalās Tautas lietišķās mākslas izstādēs. Šobrīd studijas dalībnieki piedalās gadatirgos gan Latvijā, gan ārpus tās. Piedalās arī  TLM izstādēs, kā arī izrāda iniciatīvu ,plāno un īsteno radošus pasākumus ar darbu izstādīšanu, demonstrēšanu ( modes skates u.tml.) un tematisku kolekciju veidošanu, saņemot atbalstu. 

DARBĪBAS MISIJA

Tautas lietišķā māksla ir platforma, uz kuras veidojas katras paaudzes sākotnējie priekšstati par nācijas estētiskām pamatvērtībām. Tas izpaužas priekšmetiskās pasaules formās, krāsās, rakstos, to kombinācijās u.c. Vēsturiskais mantojums nemitīgi transformējas atbilstoši laikmetu priekšstatam par skaisto un derīgo, tomēr nezaudē savu identitāti. Kāds ir šis laikmets -21. gadsimta sākums ,un kā mēs šodien redzam pasauli un vēlamies to noformēt, lai tajā justos laikmetīgi, progresīvi un radoši, saglabājot savu nacionālo piederību, kas palīdz mums izteiksmes veidos būt atšķirīgiem. TO mēs mēģināsim saprast kopā, kā arī kopā veidot mūsu mantojumu - platformu nākamajām paaudzēm.

KONTAKTI

Lietišķās mākslas studijas „Zemga”

e-pasts:

tel. nr.: