MENU CLOSE
Ritums

Tautas lietišķās mākslas studija "Kalvis"

_k179497
_k179497_k179564_k179524_k179582_k179578_k179559_k179675_k179614_k179719_k179661
Bezmaksas

Jau 1959.gadā apvienojās interesentu grupa, kura vēlējās kopīgi pilnveidot savas zināšanas un praktiskās iemaņas metālmākslas nozarēs. Kolektīva darbības pamatā balstās uz latviešu tautas mākslas tradicionālā kultūras mantojuma apgūšanu, arheoloģiskā un etnogrāfiskā metālmateriāla izzināšanu un izpēti.    Par savu galveno uzdevumu studija uzskata saglabāt tautas mākslas paliekošās vērtības un rast saistību ar šodienas mākslas novitātēm.    Sadarbībā ar arheologiem un vēsturniekiem studijas dalībnieki īpaši pievēršas seno baltu rotu darināšanas apgūšanai. Ilgajos darbības gados metālmākslinieki savā darbā ir sasnieguši augstu māksliniecisko līmeni un pārliecinošu tehnisko meistarību. Studija "Kalvis" ir viena no vadošajām metālapstrādes studijām mūsu valstī ar izteiktām individuālām iezīmēm, konkrētiem mērķiem un noteiktu virzību.

DARBĪBAS MISIJA

Nemateriālā kultūras mantojuma izzināšana, saglabāšana un popularizēšana mūsdienu sabiedrībā. Senlatviešu rotas, simbolu raksts, pielietošana kopiju izgatavošanā un nēsāšanā pie tērpiem.

KONTAKTI

TLMS „Kalvis” vadītāja Valda Kesnere

Tel. nr.: 29110997