Deju kolektīvi

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Rits"

Bērnu Tautas deju ansamblis "Dzirkstelīte"

Bērnu deju ansamblis "Dzīpariņš"