Tautas lietišķās mākslas studija "Cēre"

1972.gada rudenī Autobusu parkā čaklas sievas izteica vēlēšanos nodarboties ar rokdarbiem - tamborēt, adīt, knipelēt, izšūt, - un nodibinājās rokdarbu pulciņš,kura vadītāja bija Tautas daiļamata meistare Ella Ceriņa (25.12.1927.- 30.11.2005.) No rokdarbu pulciņa ir izveidojusies studija, kura savu nosaukumu ieguva 1981.gadā un kļuva par TLMS "Cēre". Sākot ar 2005.gadu TLMS "Cēre" vadību pārņēma rokdarbu speciāliste un skolotāja Laura Krustiņa, kura turpina iesāktās tradīcijas. Studijā dalībnieces tiekas ar domubiedriem, realizē savas idejas, uzzina daudz jauna radošajā jomā. Meistares palīdz ar padomu jaunajām dalībniecēm, notiek pieredzes apmaiņa, tiek studēta etnogrāfija. Studijā darbojas visdažādāko vecumu un profesiju pārstāvji.

DARBĪBAS MISIJA

Kopt latviešu tautas tradīcijas, mācot studijas dalībniekiem senās un mūsdienu rokdarbu tehnikas, krāsu mācību un kompozīciju. Materiālā kultūras mantojuma saglabāšana un prasmju tālāknodošana.

KONTAKTI

Tautas lietišķās mākslas studijas „Cēre” vadītāja Laura Krustiņa
e-pasts: [email protected]
Tel. nr.: 29415140