Pasākumu publicitāte

Informācija par Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" rīkoto pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu, foto/video uzglabāšanu un publicēšanu.

  • 2018. gada 25. maijā Latvijā spēkā stājas Vispārējā datu aizsardzības regula (turpmāk- Regula).
  • Ievērojot Regulas nosacījumus, informējam, ka Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un/vai filmēti KTMC "Ritums" publicitātes un vēsturiskajām vajadzībām.
  • Piedaloties KTMC "Ritums" rīkotajos publiskajos pasākumos, Jūs piekrītat foto un/vai video uzņemšanai pasākumu laikā un to izvietošanai KTMC "Ritums" web lapās un sociālajos tīklos.
  • Informējam, ka Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu vai filmēšanu paziņojot par to  fotogrāfam/videooperatoram pasākuma laikā.
  • Pēc foto vai video publicēšanas Jūs varat sazināties ar mums, ja vēlaties konkrētu foto vai video dzēšanu vai anonimizēšanu (aizklāšanu), rakstot uz e-pastu [email protected]
  • Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka KTMC "Ritums" nelikumīgi apstrādā Jūsu personas datus.
  • KTMC "Ritums" informē, ka pārzinis attiecīgo personas datu apstrādei ir Kultūras un tautas mākslas centrs "Ritums", kontaktinformācija: Jauniela 29a, Rīga, LV-1050, e-pasts: [email protected]. Personas datu aizsardzības speciālists – Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese – Kr.Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010.
  • Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamatojums – Rīgas pilsētas pašvaldības Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" nolikums, izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un likumu “Par pašvaldībām”, kas paredz Rīgas pilsētas kultūras iestādēm nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras procesus, kultūras vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, pētīšanu un popularizēšanu, kā arī materiālo un nemateriālo kultūras vērtību uzkrāšanu, dokumentēšanu un saglabāšanu.
  • Pasākuma organizators neuzņemas atbildību par trešo personu foto un/vai video uzņemšanu un to izmantošanu.