Tautas tradīciju kopa "Budēļi"

Izzināt, izpētīt un apgūt latviešu tautas tradicionālo kultūru tās dažādajās izpausmēs- dziesmās, dejās, rotaļās, mutvārdu tradīcijās, muzicēšanā.

KONTAKTI

Tautas tradīciju kopas "Budēļi" vadītāja Liena Vija Teterovska
e-pasts: [email protected]
tel. nr.: 26347184