Ģimenes folkloras kopa "Berendejka"

Ģimenes folkloras kopa "Berendejka" ir dibināta 1994. gadā. Kopas nosaukums ir tulkojams kā „rotaļa, izklaide” un to esam aizņēmušies no rotaļlietas, kas ir taisīta no koka un striķīšiem. Šīs rotaļlietas nosaukums, savukārt, ir cēlies no Krievijas ciemata „Berendejevo”, kurā šīs rotaļas arī tika taisītas un pēc tam izplatījušās visā novadā. Kopa nodarbojas ar seno krievu tautas tradīciju un ieražu pētīšanu, mūsu repertuārā ietilpst gadskārtu un ieražu dziesmas un rotaļas, kā arī viss, kas saistīts ar cilvēka dzīves ciklu un tā svarīgākiem notikumiem – kristībām, kāzām utt. Mūsu kopas galvenie darbības virzieni: dažādos Krievijas novados pierakstīto tautas dziesmu izpildīšana, rotaļu apgūšana, svētku un darba krievu tautas tērpu izgatavošana, tradicionālās virtuves apgūšana – gadskārtu un ieražu svētku ēdieni (kāzu pīrāga cepšana, īpašo cepumu gatavošana Ziemassvētkos un Pavasara sagaidīšanas svētkos utt.). Tā kā esam ģimeņu folkloras kopa, mūsu uzmanības centrā atrodas ģimenes ieražas un rituāli – kristības, kāzas, vārdadiena utt. Īpašu vietu mūsu repertuārā ieņem bērnu folklora un mātes folklora.Kopai ir liela pieredze starpkultūru pasākumu organizēšanā un īstenošanā.Savos priekšnesumos vienmēr izmantojam interaktīvo paņēmienu (iesaistām skatītājus). Pēc nepieciešamības vadam pasākumus bilingvāli (latviešu-krievu).

DARBĪBAS MISIJA

Kopt un popularizēt krievu tautas tradīcijas.

KONTAKTI

Folkloras kopas "Berendejka" vadītāja Violeta Nikolajenko
e-pasts: [email protected]
Tel. nr.: 25412257