Tautas lietišķās mākslas studija "Valdziņš"

Tautas lietišķās mākslas studija "VALDZIŅŠ" savu darbību uzsāka 1974.gadā Maskavas rajona kultūras namā. Tās mērķis bija pārliecināt rokdarbnieces par etnogrāfijas saglabāšanas nepieciešamību tradicionālos cimdos, pirkstaiņos un zeķēs.Studijas adītājas cenšas izpētīt un izmantot savos darbos latviešu zīmes: jumtiņu, krustiņu, saules zīmi, pērkonkrustu, auseklīti un mēnesi. Populārs ir jumis un zalktis. Šīs zīmes ir radušās gan strādājot grūtus darbus, gan arī vērojot dabas motīvus.Mazā dūrainītī var parādīt visu latviešu tautas pagātni un stiprumu. Darbā autors var ieadīt savu dvēseli, fantāziju un domas. Cimdi ir spilgta latviskās identitātes izpausme un ar tiem mēs varam iekļauties pasaules kultūras apritē.Studijā rokdarbnieces apgūst adīšanas tehnoloģijas un kompozīciju, kā arī krāsu mācību.Pēc Maskavas rajona kultūras nama likvidēšanas studijas "Valdziņa" mājas kļuva Kultūras un tautas mākslas centrs "RITUMS".

DARBĪBAS MISIJA

Studijas mērķis ir vērst savu darbību uz etnogrāfijas saglabāšanu tradicionālos rokdarbos. Materiālā kultūras mantojuma saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana.

KONTAKTI

Tautas lietišķās mākslas studijas “Valdziņš” vadītāja Sandra Lismane
Tel. nr.: 29592851
E-pasts: [email protected]