Sieviešu koris "Skanda"

Sieviešu koris  „Skanda”  ir dibināts 1989.gadā, un tā mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģente kopš dibināšanas ir Alda Šeļegovska. Meitenes – dažādu mācību iestāžu audzēknes - divas reizes nedēļā pulcējas mēģinājumiem Kultūras un tautas mākslas centrā „Ritums”, lai apgūtu repertuāru, kura sastāvā ir gan cittautu komponistu garīgā mūzika, gan latviešu tautas oriģināldziesmās, kā arī latviešu un citu tautu dziesmu apdares. „Skanda” ir piedalījusies  visos Vispārējos Dziesmu svētkos jau sākot no XX-tajiem. Koris koncertē Rīgas koncertzālēs, arī Valmierā, Pļaviņās, Ventspilī, bet ik gadus sniedz labdarības koncertus bērniem un pieaugušajiem dažādās sociālās aprūpes iestādēs. Gandrīz katru gadu  koris dodas koncertceļojumos uz Vāciju, Holandi, Šveici, kur, kopīgi koncertējot, koris ir ieguvis jaunus draugus.

DARBĪBAS MISIJA


Gatavoties un piedalīties Latvijas vispārējos Dziesmu un Deju svētkos, Latvijas novadu pasākumos. Kora dalībnieku kolektīvās muzicēšanas prasmju apgūšana, koncertēšana un kultūras mantojuma saglabāšana. Koris arī labprāt piedalās koru salidojumos, draudzības koncertos un labdarības pasākumos.

KONTAKTI


Sieviešu kora "Skanda" mākslinieciskā vadītāja Ieva Mezīte
e-pasts: [email protected]
tel. nr.: 29113019