Bērnu deju ansamblis "Dzīpariņš"

Galvenais „Dzīpariņā” - dejā rast prieku, pilnveidot prasmi dejot, izkopt stāju, sajust daudzveidīgo ritma pasauli, un atklāt dejas burvību. Mums patīk dejot, mēs priecājamies, ja cilvēki sajūt mūsu mīlestību uz deju. ”Dzīpariņā šobrīd dejo gandrīz 100 bērni.
Deju nodarbībās audzēkņi apgūst galvenokārt latviešu tautas dejas, arī mūsdienīgus deju soļus, un cittautu dejas. Deju kolektīva vadītāja Renāte Linde veido arī savas oriģināldejas, kuras tiek dejotas gandrīz visos koncertos.
BDA „Dzīpariņš” no 1995. gada piedalījies visos pieaugušo un skolēnu Dziesmu un deju svētkos. Kolektīvs regulāri sniedz koncertus gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās. Ansamblis jau vairākkārt piedalījies starptautiskos deju festivālos. Vienmēr ir saņēmis augstu novērtējumu gan Itālijā, gan Bulgārijā, gan Vācijā, gan Somijā, Lietuvā, kā arī piedalījies koncertturnejās Čehijā, Slovākijā, Igaunijā, Austrijā, Ungārijā u.c.
Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas telpās Latgales ielā 197.

DARBĪBAS MISIJA

Saglabāt, attīstīt un nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas – UNESCO starptautiski atzīta Cilvēces un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba – ilgtspēju. Rīgas iedzīvotāju, īpaši bērnu un jauniešu, veselīgas atpūtas organizēšanu, fizisko un tikumisko audzināšanu, iesaistot  tos dažāda profila deju un mūzikas nodarbībās, pašdarbnieku garīgo un ētisko interešu apmierināšanu, palīdzības sniegšanu un nepieciešamo apstākļu radīšanu jaunu talantu meistarības, pedagoģisko un māksliniecisko ieceru īstenošanai, par galveno uzskatot tautas deju. Kopt un attīstīt latviešu tautas deju tradīcijas un popularizēt latviešu deju tradīcijas Latvijā, kā arī ārpus Latvijas robežām.

KONTAKTI

Bērnu deju kolektīva "Dzīpariņš" vadītāja Renāte Linde
Tālr. +371 29564551,
e-pasts: [email protected]