Tautas lietišķās mākslas studija "Rota"

Lai nepārtrūktu kultūrvēsturiskais ritējums tautas mākslā, pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados visā Latvijā izveidojās dažādu nozaru tautas mākslas pulciņi. 1965. gadā Rīgā, Ļeņina rajona pašvaldībā, apvienojās rokdarbnieču pulciņš Vilmas Šternas vadībā, kuram tika dots vārds "Rota", kas izsaka sevis rotāšanu, mājas un apkārtējās vides izdaiļošanu. 1970. gadā pulciņam tika piešķirts studijas statuss. Par studijas "Rota" saimniekiem kļūst Rīgas Radio rūpnīca. Studiju sāk vadīt Vilma Jansone, kas ar savu pašaizliedzīgo darbu izveidoja plašu kolektīvu ar jaunām tradīcijām. Studijā apvienojās audēji, rokdarbnieces, pinēji, rotkaļi. 1980. gadā studiju savā paspārnē pārņēma Rīgas piena kombināts. 1989. gadā studijas ilggadējā vadītāja Vilma Jansone aiziet mūžībā. 1990. gadā, mainoties situācijai valstī, TLMS "Rota", kā aušanas studiju savā pārziņā pārņēma Rīgas pilsētas Kultūras pārvalde. Studijas vadību un uzsākto darbu  turpina Ināra Skrodele. 1991. gadā kolektīvā ienāk māksliniece Aija Krūmiņa. Kopš 2011. gada janvāra TLMS "Rota" ir Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" kolektīvs, kas ikdienā savu darbību veic Graudu iela 59 - Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas telpās, kur regulāri pulcējas 35 dažādu paaudžu un profesiju sievietes, kurām ir tuva tautas māksla un interese par tās saknēm un mantojumu. Studijas vadītājas Ināras Skrodeles (1942-2012) un mākslinieces Aijas Krūmiņas vadībā "Rotas" meitenes auda, izšuva, pērļoja, tamborēja un adīja, ko pēc vadītajas I. Skrodeles aiziešanas mūžībā turpina darīt arī tagad.  TLMS "Rota" galvenā pamatnodarbošanās ir aušana ar rokas stellēm. Darba galvenās iezīmes ir teorētiskās un praktiskās nodarbības, krāsu mācība, kompozīcijas pamati un etnogrāfijas izzināšana. No 2012. gada janvāra studijas vadītāja ir Aija Krūmiņa, bet asistente kopš 2016. gada ir Skarleta Mežale. Katru gadu tiek veidotas tematiskas izstādes gan Latvijā, gan ārzemēs.

DARBĪBAS MISIJA

Saglabāt dzīvu tautas mākslu, izzinot arheoloģiskos un etnogrāfiskos materiālus, apgūt aušanas un rokdarbu tehnikas, popularizēt šīs zināšanas citiem interesentiem.

KONTAKTI

TLMS studijas „Rota” vadītāja Aija Krūmiņa
E-pasts: [email protected]
Tel. nr.: 29491078

TLMS "Rota" vadītājas palīgs: Skarleta Mežale
Tel.nr.: 29465249
E-pasts: [email protected]