Vīru koris "Tēvzeme"

1948.gadā diriģenta Edgara Elksnīša vadībā pulcējās dziedāt griboši un varoši puiši, lai liktu pamatus Latvijas Valsts Universitātes vīru korim. Pēc ražīgiem 10 gadiem koris transformējās 3 jaunās dziesmu draudzēs, no kurām viena, ar nosaukumu „Tēvzeme” nu atskatās uz 70 gados paveikto. Lielāko ieguldījumu vīru kora „Tēvzeme” sasniegtajā 40 gadu laikā devis Latvijas koru patriarhs Haralds Mednis (1906.-2000.). Šobrīd korī dzied skolnieki, topošie mūziķi, mediķi un enerģētiķi, administratīvie darbinieki, ierēdņi un pensionāri. Koris „Tēvzeme” darbības gados krustu šķērsu izbraukāta Latvija, Igaunija, ar tās salām, koncertēts 15 Eiropas zemēs un ASV, atskaņojot kora repertuārā uzkrātās pasaules tautu dziesmu apdares, mūsdienu komponistu jaundarbus, klasiķu, no renesanses laikmeta līdz šodienai.
Pašaizliedzīgo darbu ar kori, kā savulaik izcilais kordiriģents Haralds Mednis, kuram ar kori bija sadarbība 40 gadu garumā, šobrīd turpina kora mākslinieciskais vadītājs Tālivaldis Gulbis. Pēdējos gados ir sasniegti augsti rezultāti ikgadējās koru skatēs, iegūtas godalgotas vietas Pasaules koru olimpiādē un pēdējos Dziesmu svētku Koru karos – 2013. gadā iegūta bronzas,  bet 2018. gadā pirmā vieta. 2017. gadā koris  kvalificējās Eirovīzijas gada koru sacensībās, kuras tiešraidē translēja Latvijas Televīzija.

2018. gada 20. oktobrī vīru koris "Tēvzeme" krāšņā koncertā "Mūžīgais dzinējs" atzīmēja kora 70. gadadienu.

DARBĪBAS MISIJA

Saglabāt un pilnveidot vīru kora dziedāšanas tradīciju Latvijā, veicināt kora māksliniecisko izaugsmi un attīstību. Uzturēt un pilnveidot Dziesmu svētku tradīciju.

KONTAKTI

Vīru kora „Tēvzeme” mākslinieciskais vadītājs Tālivaldis Gulbis
e-pasts: [email protected]
tel. nr.: 28653302