Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Rits"

Kolektīvs  dibināts 1992. gadā. Sākumā tas darbojās kā Rīgas 99.vidusskolas skolotāju tautas deju kopa ar 8 dalībniekiem. Sākotnēji kolektīva nosaukums bija “Rēvele”, taču kopš 2019.gada kolektīva jaunais vārds ir “Rits”.
Kopš 1997.gada kolektīvs atrodas  Kultūras un tautas mākslas centra „Ritums” paspārnē. No dibināšanas brīža līdz 2007.gadam kolektīva  vadītāja bija Aija Leonoviča, repetitors Kārlis Dreimanis. No 2012.gada kolektīva vadītājs ir Raimonds Dzintars, no 2018.gada koncertmeistare ir Dana Ruduka.
Šobrīd kolektīvā ir ap 30 dalībnieku. Kolektīvs veic aktīvu un regulāru koncertdarbību – piedalās Rīgas pilsētas organizētajos svētku un tautas gadskārtu tradīciju pasākumos, piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, sniedz labdarības koncertus bērnu namos un veco ļaužu pansionātos, koncertē amatnieku tirdziņos Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, un gadu gaitā kolektīvs ieguvis jaunus draugus no dažādiem Latvijas novadiem, kā arī piedalījušies arī XIV Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanādā, Hamiltonā un dažādos festivālos ārzemēs.
Darbības gados izdejoti daudzi Latvijas mēroga un starptautiskie tautas deju pasākumi, un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rits” allaž ir atvērts un uzņems jaunus dejot gribētājus.

DARBĪBAS MISIJA

Sniegt vidējās paaudzes dejotājiem  iespēju apgūt un pilnveidot savas iemaņas latviešu skatuviskā tautas dejā, radoši un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, saglabāt dejas mākslas tradīcijas un tautas kultūras mantojumu,  aktīvi piedalīties Dziesmu un deju svētku un citu Rīgas un Latvijas mēroga pasākumu procesa nodrošināšanā, un  ar savu sniegumu priecēt skatītājus Latvijā un citās valstīs.

KONTAKTI

Vidējās paaudzes deju kolektīva „Rits”
vadītājs  Raimonds Dzintars
e-pasts[email protected]
tel. nr.: 26136639