Rīgas Danču klubs

Rīgas Danču klubs dibināts 1989.gadā. Rīgas Danču kluba aizsākumi meklējami XX gs. 80-to gadu beigās, kad folkloras draugu kopa "Savieši" Veltas Lejas vadībā katru otro nedēļu vienu no saviem mēģinājumiem atvēlēja plašākai publikai. Rīgas Danču klubs darbojas gan kā klubs, regulāri organizējot tradicionālo deju (danču) vakarus, brīvi pieejamus ikvienam interesentam, gan arī kā deju kopa, kas piedalās festivālos, pasākumos, izbraucienos, dejodami paši un māca dančus arī citiem. Klubā galvenokārt dejo neapdarinātas, etnogrāfiskās jeb tradicionālās latviešu, lietuviešu, igauņu un citu kaimiņtautu dejas, nākušas no 19.gs. vidus - 20.gs.sākuma. Danču kluba kodolu veido dažādu folkloras kopu dalībnieki un citi radoši cilvēki. Kluba pasākumus regulāri apmeklē vairāki simti cilvēku. Dančus spēlē labākie tautas deju muzikanti no folkloras kopām un tautas mūzikas kapelām. Lielākoties tiek izmantoti tradicionālie instrumenti- vijole, akordeons, basīte, cītara, mandolīna, bungas, dūdas, kokles, stabules, ermoņikas. Klubs nodarbojas arī ar deju izpēti, rekonstrukciju un deju mācību materiālu izdošanu. Vasarās tiek organizētas deju nometnes. Kopš 1996.gada Danču klubu vada Valdis Putniņš.

DARBĪBAS MISIJA

Palielināt seno latviešu tautas deju (tradicionālo deju, folkloras deju, danču) atpazīstamību un prestižu sabiedrībā. Atjaunot danču vakaru tradīciju, uzturēt un pilnveidot to, lai tie un arī citas tradicionālās kultūras izpausmes tiktu vairāk iedzīvinātas ikdienā. Ar regulāru danču vakaru, nometņu, meistarklašu, mācību materiālu palīdzību veicināt tradicionālās kultūras pasīvo patērētāju (skatītāju) pārtapšanu par tās aktīviem līdzveidotājiem.

KONTAKTI

Rīgas Danču kluba vadītājs Valdis Putniņš
E-pasts: [email protected]
Tel. nr.: 26514627