Jauktais koris "Skaņupe"

Jauktais koris „Skaņupe” dibināts 1947.gada 17.oktobrī toreizējās 1.septiņgadīgās skolas telpās, kad pirmo reizi kopā sanāca neliela skolotāju-dziedātgribētāju grupa, no kuras diriģents Haralds Mednis izveidoja kori. Tam tolaik bija ievērojama loma Latvijas kultūras dzīvē. Tā kā maestro tolaik bija arī operas kora galvenais kormeistars, tad korim neizpalika arī piedalīšanās operu izrādēs un lielo formu dziedāšana. Jau no pirmā kora pastāvēšanas gada H.Medņa Skolotāju koris ir piedalījies visos pēckara Dziesmu svētkos un visos Skolotāju koru salidojumos. Dziesmu svētku simtgadē – 1973.gadā koris ieguva savu vārdu „Skaņupe”. 1993.gadā Haralds Mednis pārtrauca savu aktīvo darbību, līdz ar to korī notika arī dziedātāju sastāva maiņa. XXI Vispārējos Dziesmu svētkos koris „Skaņupe” piedalījās 30 jauniešu sastāvā savu diriģentu Aldana Milzarāja un Haralda Lapiņa vadībā. Haralds Mednis kļuva par kora Goda diriģentu. 1998.gada septembrī kora „Skaņupe” vadību pārņēma Ēriks Kravalis, un, kaut gan 10 gadu laikā nomainījies gandrīz viss sastāvs, kora mākslinieciskais līmenis nav krities. Kora repertuārā vienmēr ir gan garīgā mūzika, gan latviešu un citu tautu komponistu oriģināldarbi, gan, protams, arī latviešu tautas dziesmu apdares. No 2016.gada kori vada Jānis Almanis - Palmbahs

DARBĪBAS MISIJA

Dziesmu svētku tradīciju saglabāšana, kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšana un stiprināšana. Kolektīvās muzicēšanas prasmju apgūšana, pamatievirze – iepazīt, apgūt un atskaņot latviešu koru mūziku, kā arī paplašināt dalībnieku redzesloku, apgūstot pasaules koru mūziku. Satikties un iegūt jaunus domubiedrus.

KONTAKTI

Jauktā kora „Skaņupe”
mākslinieciskais vadītājs  Jānis Almanis - Palmbahs
e-pasts:  [email protected]
tel. nr.: 22157343