Bērnu Tautas deju ansamblis

"Dzirkstelīte"

Bērnu Tautas deju ansamblis „Dzirkstelīte” dibināts 1962. gadā Rīgā Poligrāfiķu kultūras namā, vēlāk 1995. gadā kolektīvu pārņem biedrība „Tautas deju un mūzikas klubs „Liesma””, 2017. gadā kolektīvs pāriet biedrības „Deju kolektīvu apvienība „Liesma”” paspārnē un 2021. gadā TDA „Dzirkstelīte” kļūst par Rīgas pašvaldības Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" kolektīvu.
No 1962. gada līdz 1994. gadam kolektīvu vadīja tā izveidotājs TDA „Liesma” vadītājs, deju pedagogs, izcils horeogrāfs, Triju Zvaigžņu Ordeņa kavalieris Imants Magone. No 1994. gada Imanta Magones iesākto darbu turpina deju pedagogs, horeogrāfs, Latvijas skolu jaunatnes un Latvijas vispārējo dziesmu un deju svētku virsvadītājs Jānis Marcinkevičs.
1985. gadā kolektīvs iegūst Tautas deju ansambļa goda nosaukumu, kļūstot par vienu no lielākajiem un populārākajiem bērnu deju kolektīviem Latvijā. Kolektīva apmācības programmas pamatā ir bērnu ētiskā un estētiskā audzināšana, latviešu un cittautu kultūras iepazīšana un pārmantojamība, saskarsmes prasmju apgūšana kolektīvā un sabiedrībā, plaša koncertdarbība, piedalīšanās Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos, kopš 1993. gada arī visos Latvijas vispārējos Dziesmu un deju svētkos, gūstot godalgotas vietas un laureātu diplomus starptautiskajos deju festivālos un konkursos.
TDA „Dzirkstelīte” repertuārā vienmēr tiek iekļautas latviešu skatuviskās dejas, orģinālhoreogrāfijas, cittautu dejas, kā arī tiek iestudēti modernās dejas uzvedumi. Bērnu TDA “Dzirkstelīte”  katru gadu uzņem jaunus dalībniekus visās vecuma grupās bez konkursa.   

DARBĪBAS MISIJA

Veikt nozīmīgu ieguldījumu latviešu bērnu tautas dejas mākslas kopšanā un popularizēšanā Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī veikt nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.  

KONTAKTI

Bērnu Tautas deju ansamblis „Dzirkstelīte” vadītājs Jānis Marcinkevičs
e-pasts: [email protected]
Tel. Nr.: 29178220
www.dzirkstelite.com