Piekļūstamības paziņojums

Kultūras un tautas mākslas centrs “Ritums” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

https://www.ritums.lv/- https://www.ritums.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments Piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

https://www.ritums.lv/ tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Pamatstruktūrā nav funkcionāli nodalīti papildu navigācijas bloki; tas var apgrūtināt palīgtehnoloģiju izmantošanu;
  • Ar tastatūru nav iespējams piekļūt pilnīgi visiem elementiem, ne visur ir nodrošināta aktīvā elementa izcelšana;
  • Ne visiem attēliem ir tekstuālā alternatīva;
  • Ne visi virsraksti atbilst piekļūstamības prasībām;
  • Lapu nosaukumi neatbilst piekļūstamības prasībām.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 21.08.2023.. Izvērtēšanu veica Sintija Tarasova, Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" biroja vadītāja/ personāla speciāliste.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Kultūras un tautas mākslas centru "Ritums": [email protected] vai zvanot: tālr. 67105673

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: [email protected]

Zvaniet: 67105673

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi .

Sūdzību iesniegšana

Adimnistrācijas kontakti:

e-pasts: [email protected]
Tālrunis: 67105673

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: [email protected]

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 21.08.2023.un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Līga Lukašunas Direktore.