Studijteātris "Aka"

Studijteātris “Aka” dibināts 1996. gada 9. jūnijā, Stāmerienā, un tā dibinātāja ir Anša Rūtentāla skolniece Ligita Smildziņa. Teātrī spēlē dalībnieki no 25 līdz 40 gadu vecumam, kas par savu vaļasprieku un kaislību izvēlējušies teātri, bet pārējā laikā studē un pelna maizi radošās profesijās. Teātra stils - kustīga iedziļināšanās garīgā fantastikā. Teātra nodarbībās dalībnieki var apgūt prasmes improvizācijas teātrī un aktīvi piedalīties lugas iestudēšanas procesā. Studijteātris “Aka” veido saturiski un stilistiski dažādus modernās dramaturģijas iestudējumus, repertuārā ir bijušas tādas izrādes kā S. Mrožeka "Atraitnes", M. Makdonas "Klibais no Inišmānas", K. Ludviga "Aizdodiet tenoru", B. Srbļanovičas "Siseņi", izrāde ar Ž. Pommerā tekstiem "Stāsti par mīlestību" u.c.

DARBĪBAS MISIJA

Izglītot teātra dalībniekus teātra mākslā, veidot brīvas, radošas, atbildīgas un sociālkompetentas personības.  Radīt labvēlīgu vidi un apstākļus personības attīstībai un pašrealizācijai. Dot iespēju skatītājam redzēt un vērtēt teātra dalībnieka sniegumu, izrāžu saturu un māksliniecisko sniegumu.

KONTAKTI

Studijteātra „Aka” vadītāja Ligita Smildziņa
e-pasts: [email protected]
tel. nr.: 29779758