Tautas lietišķās mākslas studija "Gundega"

Tautas lietišķās mākslas studija "GUNDEGA" savu darbību uzsāka 1972.gadā kā pulciņš Poligrāfiķu kultūras namā. Katru gadu kultūras namā tika uzņemti dalībnieki divgadīgos aušanas kursos, kurus beidzot ar rakstisku un praktisku diplomdarbu, varēja turpināt darboties aušanas pulciņā. 1986.gadā kolektīvs ieguva Tautas Lietišķās mākslas studijas nosaukumu un "GUNDEGAS" vārdu.    Gadu gaitā ir izveidojies kolektīvs ar savu raksturu un tradīcijām. Studija pastiprināti interesējas par dažādām audumu tehnikām. Studējot etnogrāfiju, mācoties kompozīciju savas zināšanas papildina arī prasmīgas audējas. Iemīļota tēma studijā ir etnogrāfiskās segas un plecu lakati, darbos tiek meklēts kā tradicionālo savienot ar mūsdienīgo.    No 2000.gada studiju vada Baiba Osīte. Daudzas audējas jau ir cienījamā vecumā, bet viņām līdzās darbojas jaunās audējas. Šobrīd studijā līdzās aušanai dalībnieces veiksmīgi nodarbojas ar zīda apgleznošanu, kā arī var apgūt dažādas batikas tehnikas (kārstā - vaska, aukstā ar rezervi un nosieto). Studijas audējas savus darbus rāda visās pilsētas, republikas un arī ārzemju izstādēs.

DARBĪBAS MISIJA

Tautas lietišķās mākslas prasmju kopšana, saglabāšana, apgūšana, brīvā laika pavadīšana, skaistu priekšmetu radīšana.

KONTAKTI

Tautas lietišķās mākslas studijas „Gundega” vadītāja Baiba Osīte
E-pasts: [email protected]
Tel. nr.: 29529470