Folkloras kopa "Grodi"

Folkloras kopa „Grodi” dibināta 1987.gadā Tās darbības pamatā ir tautas tradīciju izzināšana, apgūšana un tālāka popularizēšana. Kopas dalībnieki vāc folkloras materiālus ekspedīcijās pie tautas teicējiem, kur arī apgūst tradicionālo dziedāšanas un muzicēšanas manieri. Sadarbojas ar etnomuzikoloģijas, arheoloģijas, antropoloģijas, astronomijas un citu zinātņu speciālistiem seno tradīciju izzināšanā un atjaunošanā. Grodu dalībnieki ir pagatavojuši XII gs. latgaļu apģērba un rotu precīzas rekonstrukcijas. Kopa rīko un piedalās tautas tradicionālo svētku svinēšanā un ar tiem saistītajos rituālos. Saules sagaidīšana Lielajā dienā, ugunsrata ripināšana Jāņos, bluķa vilkšana Ziemassvētkos, veļu mielošana rudens vakaros, vizināšanās Meteņos - ik gadu dzīvības enerģiju uzturošas darbības Grodu dzīvē.

Kopas repertuāru veido gadskārtu ieražu, ģimeņu godu, mitoloģiskās, bāreņu, karavīru, darba, sadzīves un citu tematu dziesmas, mūzika, rotaļas un dejas no visiem Latvijas novadiem. Īpašu daļu sastāda dziesmas no dalībnieku senču dzimtā novada - Latgales. Grodu dalībnieki ir apguvuši dažādus tautas vokālās mūzikas žanrus - vienbalsīgās un daudzbalsīgās dziesmas - tai skaitā burdondaudzbalsību, teicamās jeb rečitatīvās, refrēnu, un citas dziesmas. Savukārt muzicējot tiek izmantoti gan vecākas, gan jaunākas cilmes tautas mūzikas instrumenti.
Folkloras kopa „Grodi” regulāri piedalās dažādos koncertos, sarīkojumos un festivālos Latvijā un ārvalstīs. Grodu dziesmas un mūzika bieži tiek atskaņotas Latvijas radio un televīzijā. Grupa koncertējusi Baltijas valstīs, Polijā, Krievijā, Vācijā, Kazahstānā, Dānijā, Somijā, Francijā, Portugālē, Japānā, Beļģijā.

DARBĪBAS MISIJA

Tā pat kā akas grodi saglabā avota ūdeni, folkloras kopa „Grodi” rūpējas par tautas tradicionālās kultūras saglabāšanu, popularizēšanu un pārmantošanu. Folkloras kopai svarīgi ir organizēt un piedalīties gadskārtu svētkos (Bluķa vakarā, Lieldienās, Jāņos, Rudenājos u.c.) un ģimeņu godos (Kāzās, krustībās, bedībās). Tērpties arheoloģiskajos tautas tērpos un spēlēt senākās cilmes instrumentus – kokles, stabules, varganus, ģīgas, celma bungas un jaunākas cilmes instrumentus – armoņikas, akordeonus, vijoles, bases, bungas.

KONTAKTI

Folkloras kopas „Grodi” vadītāja Aurēlija Rancāne
e-pasts[email protected]
tel. nr.: 27528477