Tautas lietišķās mākslas studija "Rīdze"

Tautas lietišķās mākslas studija "RĪDZE" radās Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 1972.gadā, Elvīras Kalniņas vadībā. To dibināja 67 dalībnieki. Kolektīvs Tautas studijas goda nosaukumu ieguva 1973.gadā. Saviem darbiem studijas dalībnieki ierosmi galvenokārt gūst pētot muzeju etnogrāfijas fondus. Tur viņi pēta un izzina senās aušanas tehnikas, paņēmienus un raksturīgākos krāsu salikumus. Liela uzmanība tiek pievērsta tekstilmateriālu krāsošanai ar augu krāsvielām, tiek meklēti jauni krāsošanas paņēmieni. Šajos gados aušanas prasmi ir apguvuši 150 interesenti. Studijas dalībnieki sniedz atbalstu Latvijas muzejiem, atšifrējot audumu senos darināšanas paņēmienus, restaurējot un rekonstruējot senos izstrādājumus. Tāpat studijas dalībnieki aktīvi piedalās Republikāniskajās izstādēs gūstot labus panākumus un apbalvojumus.

DARBĪBAS MISIJA

Tautas lietišķās mākslas studijas „Rīdze” pamatuzdevums ir, balstoties uz latviešu tautas mākslas darinājumiem, ļaut apgūt aušanas prasmes lielākam interesentu lokam. Tāpēc studijas dalībnieki sniedz ieguldījumu tautas mākslas popularizēšanā, demonstrējot savu amata prasmi, piedaloties dažādos Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkotajos pasākumos.

KONTAKTI

Tautas lietišķās mākslas studijas „Rīdze” vadītājs Māris Maniņš
e-pasts: [email protected]
tel. nr.: 29416647