Kori

Sieviešu koris "Skanda"

Jauktais koris "Skaņupe"

Vīru koris "Tēvzeme"

Kamerkoris "Vidus"

Jauktais koris "Līgo"